Αναδιάταξη

Η ιστοσελίδα αυτή προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση για την ενημέρωση δίνοντας πληροφορίες για τις θέσεις του κόμματος, τα προγράμματα του, τους υποψηφίους του και τις δράσεις του. Μέσα από τη σελίδα της Αναδιάταξης μπορείτε να κάντε online δωρεά καθώς και online πληρωμή για εγγραφή μελών.
Σχεδιασμός και υλοποίηση ιστοσελίδας παρουσίασης.

_Year

2023

_Project

Presentation